Ανάλογα με τις ανάγκες σας, έχουμε την δυνατότητα να αποθηκεύουμε τα προϊόντα μας για όσον καιρό χρειαστεί, ιδίως αν υπάρχει συνεχής ροή εργασιών από πλευράς σας, ώστε να σας διευκολύνουμε στην παράδοση ή στην διανομή των προϊόντων μας, με δικά μας μέσα, στις εγκαταστάσεις σας ή όπου αλλού μας υποδείξετε.
Αποθήκευση - Logistics