Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής βρίσκονται σε ιδιόκτητη στεγασμένη επιφάνεια 2.700 τ.μ. στο 23ο χλμ ΕΟΑΛ στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στην οποία περιλαμβάνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμό. Οι αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία της διοίκησης βρίσκονται σε κτίριο συνολικής στεγασμένης επιφανείας 2.500 τ.μ..
Η καθετοποιημένη παραγωγή εντός του εργοστασίου μας εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου και χώρου, με αποτέλεσμα να έχουν αυτοματοποιηθεί οι διαδικασίες και να είμαστε πάντα εντός χρονικών ορίων για όλες τις εργασίες που αναλαμβάνουμε, όσο δύσκολες, απαιτητικές και χρονοβόρες και αν είναι.
Εγκαταστάσεις