Στον τομέα της παραγωγής το εργοστάσιό μας έχει τις εξής μηχανές:

• Plotter ROLAND Hi-Fi Jet FJ-500
• CTP PT-R8100
• 2 (Δύο) MAN ROLAND R705 LW 5χρωμες + βερνίκι νερού + UV
• Αμφίπλευρη Κυλινδρική ULTRA SET 72
• Κοπτική BOBST SP 102
• Κοπτική BOBST SP 102-E με καθαριστικό
• Κοπτική Μαχαίρι ADAST MS 115 DSE
• Κοπτική Μαχαίρι POLAR

• Κοπτική Στάντζα 70?100
• Παραθυροκολλητική FINESTER
• Συρταροκολλητική JA GENBERG DIANA 105-1
• Συρταροκολλητική JA GENBERG DIANA
• Λαμιναριστική
• 2 (Δύο) Διπλωτικές STAUI
• Καρφίτσα HANS MULLER-MARTINI AG, 8 σταθμών

Οι συνεχείς και μεγάλες επενδύσεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας έχουν ως αποτέλεσμα την δυνατότητα παραγωγής οποιουδήποτε προϊόντος εκτυπώσεων, συσκευασίας και κυτιοποιίας. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε ανάγκη σας, ακόμη και σε ειδικές κατασκευές υψηλών απαιτήσεων. Μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών προδιαγραφών, με χαμηλό κοστολόγιο και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Για την επίτευξη των στόχων μας, από την αρχή της λειτουργίας μας το 1940 έως και σήμερα, πάντα βασιζόμασταν στον ανθρώπινο παράγοντα και η μεγαλύτερη επένδυσή μας ήταν στον άνθρωπο. Γι’ αυτό και η προσωπική μας επαφή με τον συνεργάτη, τον εργαζόμενο και τον πελάτη είναι πρωτίστης σημασίας.
Προσωπικό