Ποιότητα

Η αλυσιδωτής ροής παραγωγή, από το ατελιέ, μέχρι την επεξεργασία του χαρτιού και την συσκευασία του προϊόντος, μας επιτρέπει να έχουμε συνεχή έλεγχο σε κάθε στάδιο της παραγωγής, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε αστοχία υλικού, μηχανικό ή ανθρώπινο λάθος που να οδηγήσει σε απώλεια της ποιότητας ή του χρόνου της παραγωγής.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, μαζί με το έμπειρο προσωπικό μας, αποτελούν την εγγύηση για μία άρτια οργανωμένη και στην εντέλεια εκτελεσμένη διαδικασία παραγωγής και ένα αποτέλεσμα που να ξεπερνά τις προσδοκίες σας!
Και οι πιο απαιτητικές εργασίες είναι εφικτές και ακέραια εκτελεσμένες, με αποτέλεσμα να αποδίδεται μία συσκευασία στον τελικό καταναλωτή αντάξια της εταιρείας σας και του προϊόντος σας.
Ο υπεύθυνος παραγωγής, σε συνεργασία με τον προϊστάμενό του και με τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας, αλλά κυρίως σε διαρκή επαφή με τους χειριστές των μηχανών και έχοντας πλήρη γνώση όλου του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του εργοστασίου, είναι ο άνθρωπος σας. Είναι αυτός που έχει την τελική ευθύνη για το προϊόν σας, όπως αυτό θα φτάσει στον καταναλωτή.
Και είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε ακόμη να στηριζόμαστε στον ανθρώπινο παράγοντα!
Ποιότητα