Συσκευασίες CD

Οι φάκελοι για τα cd (ένθετα εφημερίδων) είναι μία εργασία που απαιτεί μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα παράδοσης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αποδεικνύει μέσω των αρκετών συνεργασιών της και των ικανοποιημένων πελατών της ότι είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης σας σε αυτόν τον τομέα.
image-01d