Οι συνεργάτες μας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και, εκτός του εκσυγχρονισμού του υλικοτεχνικού μας εξοπλισμού, προβαίνουν και σε προτάσεις για νέες ιδέες και νέες δημιουργίες, γιατί προκειμένου να είμαστε συνεπείς απέναντί σας οφείλουμε να οδηγούμε τις εξελίξεις στην συσκευασία ώστε να σας προσφέρουμε προϊόντα που είναι πρωτοποριακά και λειτουργικά, πάντα σε συνδυασμό με το χαμηλότερο δυνατόν κοστολόγιο.
Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης