Το τμήμα διασφαλίζει την καλή επικοινωνία και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιθυμιών και των αναγκών σας. Ανά πάσα στιγμή ένας συνεργάτης μας είναι δίπλα σας για να μετατρέψει την ανησυχία ή τον προβληματισμό σας σε μία εφικτή και άμεσα εκτελέσιμη λύση, ακόμη και σε συμβουλευτικό επίπεδο.
Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών