Στο τμήμα παραγωγής διεκπεραιώνεται όλη η διαδικασία κατασκευής των προϊόντων μας Από την εκτύπωση του χαρτιού και το φινίρισμά του, μέχρι και την τελική μορφοποίησή του ώστε να μετατραπεί σε συσκευασία, κουτί ή ειδική κατασκευή.
Οι εργασίες που γίνονται είναι:
 • εκτύπωση
 • τεχνικές τελειοποίησης
 • κοπή και πίκμανση
 • κολλήσεις
 • συρταροκολλήσεις
 • παραθυροκολλήσεις
 • κατασκευή παραθύρων
Οι τεχνικές Τελειοποίησης είναι:
 • Βερνίκια (ματ, ημιμάτ, γυαλιστερά, βερνίκι νερού, βερνίκι τροφίμων)
 • Ολικό ή τοπικό UV (Spot UV)
 • Πλαστικοποίηση – Λαμινάρισμα (ματ, γυαλιστερή, χρωματιστή, ασημένια, χρυσή)
 • Θερμοτυπία (χρυσοτυπία, ασημοτυπία)
 • Αναγλυφοτυπία, γκοφρέ, perforé, σύστημα Braille
 • Μορφοκοπή
Παραγωγή
Όλες οι εργασίες στον τομέα της παραγωγής γίνονται πάντα υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου παραγωγής και του διευθυντή παραγωγής που είναι οι τελικοί υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας, αλλά και οι αρμόδιοι να λύσουν κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει ή αλλαγή της τελευταίας στιγμής.
Άλλωστε ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που μπορεί να ξεπεράσει και να λύσει κάθε πρόβλημα.