Ένας συνεργάτης μας βρίσκεται πάντα κοντά σας, από την πρώτη μας επαφή μέχρι και την στιγμή που θα παραλάβετε το προϊόν, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση εξυπηρέτησή σας και να συντονίζονται οι ενέργειες για την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Η διεύθυνση πωλήσεων, αφού κατανοήσει τις ανάγκες σας, θα προβεί στην καλύτερη δυνατή λύση για την κάλυψή τους, αλλά και για την καλύτερη δυνατή πρόταση συνεργασίας στον παραγωγικό και οικονομικό τομέα.
Πωλήσεις