Στο τμήμα προ-εκτυπωτικών εργασιών (pre-press) λειτουργούν:
Το ατελιέ, όπου γίνονται όλες οι προεργασίες στα αρχεία που μας δίνετε ή δημιουργούμε σε ηλεκτρονική μορφή το προϊόν που μας ζητάτε από μηδενική βάση, σε περίπτωση που δεν διαθέτετε γραφιστικό τμήμα ή που δεν συνεργάζεστε με δικό σας γραφίστα.
Το τμήμα σχεδιασμού, όπου εφαρμόζονται ολοκληρωμένες ιδέες και σχεδιάζουμε νέα προϊόντα ή τροποποιούμε ήδη υπάρχοντα, ανάλογα με τις νέες ανάγκες σας ή τις αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα σας, ώστε να προβληθούν τα προτερήματα των προϊόντων σας, να γίνουν ανταγωνιστικά και να προωθηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το τμήμα δημιουργικού, όπου κατασκευάζονται νέα προϊόντα (συσκευασίες ή ειδικές κατασκευές) ή προσαρμόζονται ήδη υπάρχουσες κατασκευές, προκειμένου να εφαρμόσουμε πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις που να καλύπτουν εσάς ή τις εξελίξεις της αγοράς.
Το σύστημα Computer-To-Plate (CTP), που μετατρέπει το ψηφιακό αρχείο σε σύγχρονης τεχνολογίας ειδική εκτυπωτική πλάκα (ψηφιακός τσίγκος). Είναι η νέα τεχνολογία μέσω της οποίας αυξάνεται ποιότητα της τελικής εκτύπωσης. Το μηχάνημα κατασκευής film, που χρησιμοποιείται για ειδικές εκτυπώσεις, αλλά και στις κυλινδρικές μηχανές που τυπώνουν βιβλία και περιοδικά.
Τμήμα pre press
Ο εκτυπωτής μεγάλης επιφανείας (plotter), μέσω του οποίου δίνουμε την δυνατότητα στον πελάτη, μετά τον έλεγχο που θα κάνει ο υπεύθυνος παραγωγής του εργοστασίου μας, να ελέγξει το τελικό προϊόν στις πραγματικές του διαστάσεις και χρωματισμούς πριν προβούμε στην τελική εκτύπωση.
Με το σύστημα που ακολουθούμε έχετε πάντα τον τελικό έλεγχο του προϊόντος μας είτε σε αναλογική είτε σε ψηφιακή μορφή, ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε λάθη που θα καθυστερήσουν την παραγωγή και την παράδοση των προϊόντων μας σε εσάς.