Φαρμακευτικά - Τσιγάρα

Οι συσκευασίες των φαρμάκων και των τσιγάρων είναι οι πιο απαιτητικές όσον αφορά στην λεπτομέρεια κατασκευής (γραφή Braille, ειδικά perforé κ.λπ.). Η εταιρεία μας εισήλθε στον κλάδο των συγκεκριμένων συσκευασιών την τελευταία οχταετία και μέσω σταθερών και σημαντικών συνεργασιών, με ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, απέκτησε πολύ σημαντική και αξιόπιστη εμπειρία.
explosion-of-colourful-bulb-19